Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Dotacje na promocję produktów

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dotacje na promocję produktów

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018
Jolanta Białkowska

Dla przedsiębiorców, którzy chcą wypromować swoje produkty na rynkach zagranicznych i pozyskać nowych klientów, zwiększono kwotę dotacji na projekt do 800 tys. zł. Pojawiły się też nowe koszty kwalifikowalne. W 85% dofinansowany może być udział w szkoleniach, wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych, jak również badania i testy produktów.

Dla mikro-, małych i średnich

Ekspansja na rynki zagraniczne wiąże się ze zdobyciem doświadczenia, dostępem do nowych technologii, czy nawiązaniem cennych kontaktów biznesowych. Choć kosztowna, to na większość wydatków z tym związanych można otrzymać wsparcie z funduszy europejskich zarówno w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, jak i programów regionalnych. Jest jednak program, który przeznaczony jest wyłącznie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (zarejestrowaną nie później niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku) na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Mowa tu o Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, a ściślej rzecz ujmując, o działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP. W jego zakresie wspierane są projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy, czyli wprowadzeniem produktu na nowy rynek zagraniczny. Nowością przy tych projektach jest wyższa kwota dofinansowania i rozszerzony katalog kosztów kwalifikowalnych.

Kwota dofinansowania

Dotychczas maksymalna kwota dofinansowania na projekt związany z ekspansją na zagraniczne rynki nie mogła przekroczyć 550 tys. zł przy intensywności wsparcia na poziomie 80%. Obecnie maksymalna kwota dofinansowania na projekt uzależniona jest od rynku docelowego internacjonalizacji. Wynosi 800 tys. zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 550 tys. zł w przypadku wybrania rynków z EOG lub Szwajcarii. Przy czym dofinansowanie na pokrycie kosztów usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności MŚP maksymalnie może wynieść 30 tys. zł. Z kolei na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane - maksymalne dofinansowanie to 100 tys. zł.

Rozszerzony katalog kosztów

Do kosztów kwalifikowalnych, czyli takich, które mogą być dofinansowane w ramach projektu, przedsiębiorca zalicza koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją. Chodzi tu o koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących:

 • opracowania przedstawionego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (mogą być poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku),
   
 • przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP.

Nowością jest, że do kosztów kwalifikowalnych projektu przedsiębiorca może zaliczyć koszty usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, które są komplementarne w stosunku do zakupywanych usług doradczych i związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji. W tym zakresie można sfinansować:

 • wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych,
   
 • szkolenia,
   
 • dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
   
 • tłumaczenia,
   
 • badania i testy (techniczne, fizyczne, chemiczne lub biologiczne) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji,
   
 • projektowanie procesów technologicznych lub logistycznych.

Tak jak dotychczas, w ramach projektu można sfinansować koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, w tym m.in. wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej, podróże służbowe czy opłaty wizowe. Zmieniono jednak ich wartość, jaką można przewidzieć we wniosku o dofinansowanie. Obecnie łączna wartość kosztów związanych z udziałem w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach nie może przekroczyć 49% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Do wsparcia kwalifikują się też koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Dofinansowanie do kosztów kwalifikowalnych projektu jest wyższe niż dotychczas. Wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu (było 80%). Stanowi dla przedsiębiorcy pomoc de minimis udzielaną na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej 1407/2013/UE…


W ramach projektu mogą być dofinansowane podróże trzech osób uczestniczących w targach czy wystawach.

Dwie rundy aplikacyjne

W tym roku konkurs na realizację projektów w zakresie działania 1.2 PO PW został podzielony na dwie rundy konkursowe. Runda obejmuje nabór projektów, ocenę spełnienia kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania. Pierwsza potrwa od 27 lutego do 29 marca 2018 r., a druga od 30 lipca do 4 września 2018 r. W tym czasie przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie projektów wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego przez PARP (www.parp.gov.pl).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia PO PW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1007 ze zm.)

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.