Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Nawiązanie kolejnej umowy z pracownikiem, który przejdzie na emeryturę
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nawiązanie kolejnej umowy z pracownikiem, który przejdzie na emeryturę

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020
Ewa Madejek, Honorata Urbaniak

Pracownik jest zatrudniony w naszej firmie od 2008 r. W dniu 16 września 2020 r. osiągnie powszechny wiek emerytalny i rozwiąże umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę. W trakcie zatrudnienia miał wystawione świadectwo pracy do jednej z umów na czas określony.


1) Czy obecnie, wystawiając świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, należy pominąć okres, za który zostało już wystawione świadectwo pracy?

Wystawiając obecnie świadectwo pracy, pracodawca pomija okresy, za które już wcześniej sporządził świadectwa pracy. Świadectwa pracy nie powinny dwukrotnie dokumentować tego samego okresu zatrudnienia.

W stanie prawnym obowiązującym przed 21 marca 2011 r., przy bezpośredniej kontynuacji zatrudnienia, pracodawca sporządzał świadectwa pracy za zakończone okresy zatrudnienia tylko na żądanie pracownika.

W okresie od 21 marca 2011 r. do 21 lutego 2016 r. pracodawca na mocy art. 97 § 11 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) był obowiązany wydać pracownikowi, który pozostawał w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów. Przepis ten obowiązywał także do końca 2016 r., jednak od 22 lutego 2016 r. zostały z niego wyłączone zlikwidowane umowy na czas wykonania określonej pracy.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje znowelizowany art. 97 § 11 K.p. Od tej daty stanowi on, że w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownikowi we wcześniejszym okresie zatrudnienia u danego pracodawcy zostało wystawione świadectwo pracy do jednej umowy na czas określony, co pozostawało w zgodzie z przepisami. Obecnie, gdy pracownik rozwiąże stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę, pracodawca będzie obowiązany wystawić świadectwo pracy za zakończony okres zatrudnienia, jednak z pominięciem okresu, za który już zostało sporządzone świadectwo pracy. Okresy zatrudnienia wskazane w dwóch świadectwach przypadające u tego samego pracodawcy i dotyczące tego samego stosunku pracy nie mogą się bowiem powielać.


2) Jeśli umowa o pracę z pracownikiem zostanie rozwiązana z dniem 15 września 2020 r., to kiedy najwcześniej będzie można zawrzeć z nim kolejną umowę, aby nie stracił on prawa do emerytury? Czy wystarczy co najmniej jednodniowa przerwa w zatrudnieniu?

Dla nabycia prawa do emerytury przez ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. będącego pracownikiem, który chce kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy, co przed nabyciem takich uprawnień, nie jest wymagana żadna przerwa pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem kolejnego stosunku pracy. Dla oceny prawa do emerytury najistotniejsze są daty dzienne rozwiązania i nawiązania stosunku pracy w odniesieniu do indywidualnej daty dotyczącej osiągnięcia (np. powszechnego) wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego.

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nabywają prawo do emerytury powszechnej na zasadach wymienionych w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną, a więc z dniem osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego wynoszącego w przypadku kobiet 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat. Ustalając dalsze kryteria ustawodawca zastrzegł, że prawo do takiej emerytury może ulec zawieszeniu. Dzieje się tak bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Stanowi o tym art. 103a ustawy emerytalnej.

Aby zatem nie doszło do takiej sytuacji, tj. do zawieszenia prawa do emerytury, musi nastąpić rozwiązanie stosunku pracy, a do nawiązania ponownego stosunku pracy z tym samym pracodawcą powinno dojść nie wcześniej niż od dnia, od którego ubezpieczonemu organ rentowy przyzna emeryturę. Nie jest przy tym wymagana żadna przerwa pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem stosunku pracy (przykład).

Przykład

Pan Zdzisław zatrudniony od 2008 r. na podstawie umowy o pracę, w dniu 16 września 2020 r. osiągnie powszechny wiek emerytalny (65 lat).

Wariant I - Pracownik z dniem 15 września 2020 r. rozwiąże łączący go z pracodawcą stosunek pracy, przekazując do ZUS tego dnia świadectwo pracy. Wniosek o emeryturę oraz pozostałe dokumenty złożył w ZUS w połowie sierpnia 2020 r. Kolejny stosunek pracy z tym samym pracodawcą pan Zdzisław nawiąże z dniem 16 września 2020 r.

Organ rentowy przyzna panu Zdzisławowi prawo do emerytury powszechnej od 16 września 2020 r. podejmując jej wypłatę. W tym przypadku nie będzie miał zastosowania art. 103a ustawy emerytalnej, gdyż ubezpieczony rozwiązał stosunek pracy, w jakim pozostawał przed nabyciem prawa do emerytury.

Wariant II - Pracownik z dniem 31 sierpnia 2020 r. rozwiązał łączący go z pracodawcą stosunek pracy, a ponowną umowę o pracę z tym samym pracodawcą nawiązał od 2 września 2020 r., tj. po jednodniowej przerwie.

Organ rentowy przyzna panu Zdzisławowi prawo do emerytury powszechnej począwszy od 16 września 2020 r., jednak na zasadach wskazanych w art. 103a ustawy emerytalnej zawiesi do niej prawo. Stanie się tak, z uwagi na pozostawanie w stosunku pracy zawartym przed dniem nabycia prawa do emerytury. Dla oceny prawa do świadczenia rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2020 r. nie będzie miało znaczenia, skoro do ponownego nawiązania stosunku pracy doszło przed nabyciem uprawnień do emerytury.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.