Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Renta rodzinna dla uczniów i studentów
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Renta rodzinna dla uczniów i studentów

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020
Bożena Dziuba

Dzieci mogą korzystać bezwarunkowo z prawa do renty rodzinnej np. po zmarłym rodzicu do ukończenia 16. roku życia. Później uzależnione jest ono od kontynuowania nauki (chyba że dziecko posiada stosowne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy). Fakt ten należy udowodnić odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez szkołę lub uczelnię, które dla zachowania ciągłości w wypłacie świadczenia należy przedłożyć ZUS, co do zasady, do końca września danego roku. Problem w tym, że nie zawsze przed wskazanym terminem można je uzyskać.

Dzieci uprawnione do renty

Do członków rodziny zmarłego ubezpieczonego/emeryta/rencisty, uprawnionych do renty rodzinnej, oprócz małżonka ustawodawca zalicza m.in.:

 • dzieci: własne, drugiego małżonka oraz przysposobione, a także
   
 • wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka) co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego/emeryta/rencisty (chyba że śmierć była następstwem wypadku), o ile nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli:
   
  • nie mogą zapewnić im utrzymania albo
    
  • ubezpieczony/emeryt/rencista lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Mogą one korzystać ze świadczenia po zmarłym rodzicu lub opiekunie nie dłużej niż do ukończenia:

 • 16 lat albo
   
 • nauki w szkole, ale i tak z założenia nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat (jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów).

Bez względu na wiek natomiast renta rodzinna przysługuje wymienionym dzieciom, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem odpowiednio:

 • 16 lat,
   
 • nauki w szkole lub
   
 • 25 lat.

Stanowi o tym art. 65, art. 67 ust. 1 i 2, art. 68 i art. 69 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Natomiast organ rentowy na swojej stronie internetowej www.zus.pl, precyzuje, iż pod pojęciem "nauki w szkole" należy rozumieć naukę pobieraną w systemie: dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

Utrata/zachowanie prawa do renty

Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, za sprawą art. 101 pkt 1 ustawy emerytalnej ustaje m.in. wówczas, gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa. W przypadku renty rodzinnej dla dziecka, które ukończyło 16 lat, prawo to ustaje zatem m.in. w razie:

 • przerwania lub zakończenia nauki w szkole albo
   
 • ukończenia 25 lat lub też
   
 • zakończenia ostatniego roku studiów - gdy dziecko osiągnęło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej.

Jeśli natomiast dziecko w wieku przed ukończeniem 25 lat zakończy jeden etap nauki, a rozpocznie kolejny, po udokumentowaniu tego faktu renta rodzinna na wniosek zainteresowanego przyznawana jest na dalszy okres.

Gdy osoba uprawniona nie dostarczy do ZUS wymaganego zaświadczenia, organ rentowy nie będzie miał podstaw do przyznania renty na dalszy okres.

Przez okres wakacji

Prawo do renty rodzinnej dla dziecka po zakończeniu danego roku szkolnego/akademickiego ustaje z końcem wakacji, a więc odpowiednio z końcem sierpnia, a w przypadku studentów - z końcem września.


Renta rodzinna przysługuje przez cały rok szkolny, w tym przez okres wakacji.


Także po maturze, a przed rozpoczęciem studiów, ZUS wypłaca rentę tylko do końca sierpnia. Aby otrzymać ją również za wrzesień, wymagane jest dostarczenie wniosku o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na pierwszy rok studiów. Co więcej, z założenia należy to zrobić przed końcem września. Zgodnie bowiem z art. 133 ustawy emerytalnej, w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do renty rodzinnej, przyznane świadczenie wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tego świadczenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jego przyznanie na dalszy okres.

Jeśli szkoła/uczelnia nie może wystawić zaświadczenia we wrześniu, ZUS dopuszcza, jako wystarczające, dostarczenie zawiadomienia o przyjęciu na studia wraz z oświadczeniem osoby uprawnionej. Przy czym oświadczenie to powinno zawierać:

 • planowaną datę rozpoczęcia studiów oraz
   
 • zobowiązanie dostarczenia zaświadczenia z uczelni, najpóźniej w miesiącu rozpoczęcia się roku akademickiego i podjęcia nauki.

Renta rodzinna za wrzesień nie przysługuje jednak, gdy:

 • mimo złożonego oświadczenia dziecko od października nie rozpocznie nauki - wówczas brak jest prawa do renty na dalszy okres, albo
   
 • rok akademicki zaczyna się później niż w październiku - renta rodzinna należna jest wówczas dopiero od miesiąca, w którym osoba uprawniona złoży wniosek o wypłatę renty wraz zaświadczeniem o rozpoczęciu studiów.

Dopuszczalne opóźnienie

W związku ze stanem zagrożenia zakażeniem koronawirusem, dzieci uprawnione do renty rodzinnej, które zamierzają kontynuować naukę w szkole wyższej, ale do końca września 2020 r. nie zdążą przedłożyć wymaganych (wspomnianych wcześniej) dokumentów, mogą zachować prawo do świadczenia za wrzesień 2020 r. Wystarczy, że przed upływem 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie renty na dalszy okres wraz z żądaniem, wyrażonym w formie oświadczenia, wypłaty renty od dnia, w którym zostały spełnione warunki do podjęcia wypłaty świadczenia. Można w tym celu wykorzystać opracowany przez organ rentowy formularz oświadczenia ERO.

Wówczas, za sprawą art. 31zy9 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), wypłata renty rodzinnej może nastąpić, zgodnie z tym żądaniem, od 1 września 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.