Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Świadczenie przedemerytalne od stycznia 2024 r.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Świadczenie przedemerytalne od stycznia 2024 r.

Gazeta Podatkowa nr 84 (2063) z dnia 19.10.2023
Honorata Urbaniak

Świadczenie przedemerytalne może poprzedzić nabycie prawa do emerytury. Okoliczność tę w zasadzie wskazuje sama jego nazwa. Grono uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego jest dość spore, a z dniem 1 stycznia 2024 r. zostanie poszerzone o kolejną grupę osób.

Świadczenie przedemerytalne dla pracowników i...

Pracownik może nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeśli do rozwiązania stosunku pracy/służbowego doszło z:

 • powodu likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Od przyczyny zakończenia stosunku pracy zostały uzależnione pozostałe kryteria, które są wymagane do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Przy likwidacji pracodawcy lub jego niewypłacalności świadczenie jest należne, jeśli dana osoba do dnia:

 • rozwiązania stosunku pracy/służbowego z pracodawcą, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat kobieta oraz 61 lat mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy/służbowego z pracodawcą, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Gdy natomiast do rozwiązania stosunku pracy/służbowego dochodzi z przyczyn dotyczących zakładu pracy, wówczas świadczenie przysługuje, jeżeli do dnia rozwiązania tego stosunku, w którym dana osoba była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy:

 • ukończyła co najmniej 55 lat kobieta oraz 60 lat mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, tj. co najmniej 30 lat kobieta i 35 lat mężczyzna lub
 • posiada okres uprawniający do emerytury, tj. co najmniej 35 lat kobieta i 40 lat mężczyzna.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również osobom, o których mowa w ustawie o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

...prowadzących działalność oraz...

Poza pracownikami z prawa do świadczenia przedemerytalnego może skorzystać osoba, która do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości:

 • ukończyła co najmniej 56 lat kobieta i 61 lat mężczyzna i
 • posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

...rencistów, a także...

Świadczenie przedemerytalne zostało również przewidziane dla byłych rencistów, przy czym muszą oni zarejestrować się we właściwym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty:

 • ukończyć co najmniej 55 lat kobieta oraz 60 lat mężczyzna i
 • osiągnąć okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

...opiekunów osób niepełnosprawnych

Z prawa do świadczenia przedemerytalnego mogą skorzystać opiekunowie osób niepełnosprawnych. Przysługuje ono osobie, która zarejestrowała się we właściwym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do:

 • świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku dla opiekuna,

pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana i do dnia, w którym ustało prawo do świadczeń opiekuńczych, osoba taka ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Od 1 stycznia 2024 r. na mocy ustawy o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) do obiegu prawnego zostanie włączone nowe świadczenie kierowane do osób niepełnosprawnych mających potrzebę wsparcia, tj. świadczenie wspierające. Ustawa ta dokonuje zmian w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1999), poszerzając grono uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego (patrz ramka).

Przesłanki wspólne dla każdej grupy

Świadczenie przedemerytalne przysługuje wymienionym wcześniej osobom, gdy spełnią one wymagane od nich tzw. indywidualne warunki oraz tzw. wspólne. Ustawodawca określił, że świadczenie przysługuje po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:

 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez PUP dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZUS na wniosek osoby zainteresowanej może przywrócić termin złożenia wniosku o świadczenie przedemerytalne.

Wysokość świadczenia

Świadczenie przedemerytalne finansowane jest ze środków FP i zazwyczaj przysługuje w tzw. kwocie ryczałtowej wynoszącej od 1 marca 2023 r. 1.600,70 zł. Przy czym dla osoby, która nabyła prawo do świadczenia po utracie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, jest ono przyznawane w kwocie ostatnio ustalonej wysokości renty, nie wyższej jednak niż kwota ryczałtowa.

Szersze grono opiekunów uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego od 1 stycznia 2024 r.

Z dniem 1 stycznia 2024 r. prawo do świadczenia przedemerytalnego będzie przysługiwało osobie, która zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do:

- świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych lub
- zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

pobieranych nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana:

- śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana, albo
- przyznaniem osobie, nad którą opieka była sprawowana, prawa do świadczenia wspierającego, o którym mowa w ustawie o świadczeniu wspierającym,

i do dnia, w którym ustało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Podobnie jak obecnie do wniosku o świadczenie przedemerytalne konieczne będzie dołączenie stosownego zaświadczenia potwierdzającego nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni stosownego świadczenia opiekuńczego, utratę prawa do niego z powodu śmierci osoby, nad którą opieka była sprawowana, albo przyznania osobie, nad którą opieka była sprawowana, prawa do świadczenia wspierającego.

Nie ulęgną zmianie zasady nabywania prawa do świadczenia przedemerytalnego związane ze statusem osoby bezrobotnej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.