Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Zgłoszenie do CEIDG miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zgłoszenie do CEIDG miejsc prowadzenia działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Kinga Romas

Przedsiębiorca rejestrując firmę w CEIDG musi podać szereg informacji, w tym m.in. dane dotyczące adresów, które będą miały związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca musi dbać, aby adresy widniejące we wpisie (dotyczące jego firmy) były aktualne. W razie jakichkolwiek zmian musi dokonać aktualizacji wpisu.

Adresy w CEIDG-1

• Adres zamieszkania

We wniosku CEIDG-1 w polu 04 należy podać adres zamieszkania. Na tej podstawie ustalany jest właściwy urząd skarbowy. Adres ten nie jest przechowywany i uwidaczniany w CEIDG, o ile nie jest równocześnie wskazany jako adres prowadzenia działalności lub adres do doręczeń.

Wskazywany w tym miejscu adres powinien być aktualny i zgodny ze stanem rzeczywistym, możliwie najdokładniej określony (województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, nr domu i lokalu). Na ten adres przedsiębiorca będzie otrzymywał korespondencję z urzędu skarbowego - jeżeli nie wybierze formy elektronicznej dostarczania korespondencji.

• Adresy związane z działalnością

Wnioskodawca w polu 10 druku CEIDG-1 podaje adresy, które związane będą z jego działalnością. Te dane uwidocznione zostaną w bazie CEIDG.

W rubryce 10.1 należy wpisać adres do doręczeń. Będzie to adres, na który dostarczane będą przedsiębiorcy pisma urzędowe. Podanie tego adresu jest obowiązkowe. Wnioskodawca może tu wskazać adres polski lub zagraniczny, a także posługiwać się skrytką pocztową.

Dalej w rubryce 10.2 należy wskazać stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. To najważniejsze stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (przed dniem 30 kwietnia 2018 r. uwidaczniane było jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej). Takim adresem może być biuro, sklep, punkt przyjmowania usług, magazyn, plac czy mieszkanie. W wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie internetowej serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorców www.biznes.gov.pl prowadzonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii czytamy: "(…) Jeśli twoja działalność wiąże się z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (usługi u klienta) lub ma charakter mobilny, nie musisz we wniosku rejestracyjnym wskazywać adresu miejsca wykonywania działalności. Jedynym wpisanym adresem może być twój adres do doręczeń (nie musi być to twój adres zamieszkania). (…) Miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest adres, a nie obszar. Zatem nie ma możliwości wskazania jako miejsca prowadzenia działalności: "Polska" albo "Unia Europejska" albo "cały kraj". Miejsce wykonywania działalności nie powinno być utożsamiane z faktycznym miejscem świadczenia usług, ale z miejscem, gdzie przedsiębiorca podejmuje czynności administracyjne, gromadzi dokumentację podatkową, umowy z kontrahentami i inne dokumenty".

Natomiast w polu 11 należy uwidocznić dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Wykazać trzeba wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej, takie jak: oddziały, punkty sprzedaży, przyjmowania zleceń, świadczenia usług. Jeżeli takich miejsc jest więcej niż jedno, pozostałe należy zgłosić za pomocą części CEIDG-MW. Dla każdego wpisywanego miejsca należy dodatkowo określić:

 • czy wskazany adres dotyczy miejsca wykonywania działalności przez przedsiębiorcę czy spółkę cywilną,
   
 • przewidywaną, całkowitą liczbę osób pracujących pod tym adresem, do których zalicza się: wnioskodawcę jako właściciela, członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia jako osoby współpracujące oraz wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę ze stanowiskiem pracy wyznaczonym pod tym adresem,
   
 • rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej w tej lokalizacji - uwidocznić należy kody PKD określające czynności wykonywane pod danym adresem.

Tytuł prawny do lokalu

Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Może to być: prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa, najem lub użyczenie. Dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego tytułu może być umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, wypis z księgi wieczystej, akt własności czy też umowa w formie pisemnej: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Dokumentu poświadczającego posiadanie tytułu prawnego nie trzeba składać wraz z wnioskiem CEIDG-1. Wystarczające jest złożenie oświadczenia potwierdzającego posiadanie takiego tytułu. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgoda właściciela lokalu

Jeżeli działalność ma być prowadzona w wynajmowanym czy dzierżawionym lokalu, to obowiązkiem przedsiębiorcy jest poinformowanie o tym fakcie właściciela i uzyskanie jego zgody. Może się bowiem okazać, że właściciel zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Przykładowo podatek w maksymalnej wysokości regulować należy w przypadku prowadzenia firmy w mieszkaniu. Jednak opłaca się go w tej wysokości wyłącznie za tę część mieszkania, która faktycznie jest wykorzystywana na potrzeby prowadzenia firmy. W takim przypadku właściciel mieszkania zobowiązany jest złożyć właściwemu organowi podatkowemu (wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta) informację o wystąpieniu okoliczności uzasadniających zmianę stawki podatku od nieruchomości (zmiana sposobu użytkowania). Jednak może okazać się, że właściciel mieszkania nie będzie musiał dokonywać zmian i w konsekwencji stawka podatkowa nie ulegnie zmianie. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeżeli dane mieszkanie nie utraci swojej funkcji mieszkalnej i przykładowo pokój przeznaczony na działalność firmy nadal będzie wykorzystywany w celach mieszkaniowych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.