Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zakres zajęcia komorniczego oraz wynikające z niego obowiązki pracodawcy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakres zajęcia komorniczego oraz wynikające z niego obowiązki pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (529) z dnia 1.04.2021

1) Otrzymaliśmy zajęcie wynagrodzenia za pracę pracownika, który oprócz czynności z umowy o pracę wykonuje drobne prace konserwatorskie na podstawie stałej umowy zlecenia. Czy zajęcie obejmuje wynagrodzenie z obydwu umów? Jakie mamy obowiązki wobec komornika?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę nie obejmuje umów cywilnoprawnych. Do tego celu powinno być rozszerzone o zajęcie innych wierzytelności (wierzytelności wynikających z umowy zlecenia). O tym, że taka umowa istnieje należy komornika poinformować.

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Z nielicznymi wyjątkami, zastrzeżonymi dla tych sądów, czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników (art. 758 i art. 759 § 1 K.p.c.).

Komornik przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę przez jego zajęcie. Zawiadamia on dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, rozumianego jako stosunek pracy, jak również związanego z tym stosunkiem zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Pracodawcę wzywa natomiast do tego, aby do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu lub komornikowi, odpowiednio do dyspozycji umieszczonej w zajęciu (art. 881 § 1-2 i 3 K.p.c.).

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji na zasadach określonych w art. 87 i 871 K.p., tj. według obowiązującej kolejności oraz z uwzględnieniem ograniczeń w postaci wielkości potrącenia i - w określonych sytuacjach - kwoty wolnej (art. 833 § 1 K.p.c.). Pracodawca jest obowiązany ich przestrzegać, a ponadto ciąży na nim obowiązek informacyjny wobec komornika.

Ważne: Pracodawca przedstawia komornikowi za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów (art. 882 § 1 pkt 1 K.p.c.).

Ponadto podaje w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi oraz informuje o ewentualnych przeszkodach do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, a w szczególności, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli. Niezwłocznie też informuje o każdej zmianie w tych obszarach.

Egzekucja komornicza z umowy zlecenia jest prowadzona jako egzekucja z innych wierzytelności na podstawie art. 895 i nast. K.p.c. Przez wierzytelność rozumie się prawo, z mocy którego osoba trzecia (tu zleceniodawca) obowiązana jest zapłacić dłużnikowi (tu zleceniobiorcy) sumę pieniężną lub jako prawo jednego podmiotu (wierzyciela) do żądania od drugiego podmiotu (dłużnika) świadczenia polegającego na działaniu bądź zaniechaniu. Wierzytelności powstają ze stosunków prawnych regulowanych przez prawo. Komentatorzy wśród "innych wierzytelności" w rozumieniu art. 895 K.p.c. wymieniają przykładowo wierzytelności o zapłatę ceny z tytułu umowy sprzedaży, dostawy, kontraktacji, wynagrodzenia z umowy najmu, dzierżawy, umowy o dzieło, o roboty budowlane lub umowy zlecenia, o wypłatę emerytury, renty, zasiłku z ubezpieczenia społecznego (por. wyrok SA w Łodzi z 13 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1057/13).

Zasadniczo wynagrodzenie z umowy zlecenia podlega potrąceniu na poczet zajęcia w całości. Przy czym na podstawie art. 833 § 21 K.p.c. stosowane są do tego wynagrodzenia ograniczenia z Kodeksu pracy, o ile:

 • jest świadczeniem powtarzającym się, czyli przysługuje w regularnych odstępach czasu, np. co miesiąc oraz
 • jego celem jest zapewnienie utrzymania zleceniobiorcy (jako osoby fizycznej) albo stanowi ono jego jedyne źródło dochodu.

Decyzję w tej sprawie podejmuje organ egzekucyjny.


2) Czy zajęcie, o którym mowa w pierwszym pytaniu, obejmuje świadczenia wypłacane pracownikowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Nie obejmuje. Tak jak w przypadku umowy zlecenia, przyznane (zatwierdzone) kwoty ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są wierzytelnościami z innych tytułów, wymagającymi zajęcia w trybie art. 895 K.p.c. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wyjaśniając w wyroku z 27 lutego 2018 r. (sygn. akt II SA/Bd 1181/17), że: "(...) Do katalogu »składników wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy« nie zalicza się świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.