Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »    »  Aktualności i sygnały  »   Zmiany w Polskim Ładzie w pdof zatwierdzone przez Sejm (cz. ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w Polskim Ładzie w pdof zatwierdzone przez Sejm (cz. I)

Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021

Sejm na posiedzeniu w dniu 1 października 2021 r. uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, nazywaną Polskim Ładem.

W stosunku do rządowego projektu tej nowelizacji, w uchwalonej ustawie znalazło się wiele nowych rozwiązań m.in. w ustawie o pdof, w tym zmiana zasad opodatkowania samotnych rodziców oraz ulgi podatkowe dla dużych rodzin i osób w wieku emerytalnym.

Osoby samotnie wychowujące dzieci

Sejm postanowił wprowadzić do nowelizacji zapis likwidujący możliwość rozliczania się w rocznym zeznaniu wspólnie z dziećmi przez osoby posiadające status tzw. samotnego rodzica. Jednocześnie w celu złagodzenia związanych z tą likwidacją obciążeń fiskalnych u osób, które dotychczas korzystały z tej preferencji, w nowelizacji zapisano ulgę polegającą na odliczeniu od podatku w zeznaniu rocznym kwoty 1.500 zł. Prawo do tego odliczenia będzie miał podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej, jeżeli w roku podatkowym będzie on rodzicem albo opiekunem prawnym będącym: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Jednocześnie musi on samotnie wychowywać dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, o ile dzieci te nie osiągną ustawowo zastrzeżonych dochodów.

Odliczenie to ma przysługiwać jednemu z rodziców albo opiekunów prawnych. W przypadku braku porozumienia między nimi odliczenie będzie stosował ten podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Te zasady mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Zwolnienie z podatku dla dużych rodzin i osób w wieku emerytalnym

Na etapie prac sejmowych do Polskiego Ładu w zakresie pdof zostały dopisane dwie nowe ulgi mające formę zwolnień przedmiotowych, które mają zacząć obowiązywać również w 2022 r.

Pierwsze ze zwolnień odnosi się do tzw. dużych rodzin. Dotyczy ono nieprzekraczających kwoty 85.528 zł przychodów podatnika pdof osiągniętych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia zawieranych w ramach działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym albo rozliczanych w ramach tzw. IP BOX-a. Z tej preferencji będzie mógł skorzystać podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, spełniających ustawowe warunki, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających temu zwolnieniu nie będzie się uwzględniało przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o pdof, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Drugie zwolnienie w pdof dodane do Polskiego Ładu przez Sejm dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny. Odnosi się ono do tej samej kategorii przychodów, co w przypadku podatników z czwórką dzieci - również do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Korzystać z niego mają kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania objętych zwolnieniem przychodów. Jednocześnie, aby korzystać ze zwolnienia, podatnik nie będzie mógł otrzymywać:

 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SM, SOP, PSP, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
 • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z FUS,
 • świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy o pdof,
 • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Również w tym przypadku przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających temu zwolnieniu nie będzie się uwzględniało przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o pdof, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wejście w życie tych rozwiązań planowane jest na 1 stycznia 2022 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.